Ονυχοκρύπτωση – Είσφρυση νυχιού

Ονυχοκρύπτωση είναι μία επώδυνη κατάσταση του δαχτύλου που εμφανίζεται όταν οι δύο πλευρές ή η μία πλευρά του νυχιού εισχωρεί στο δέρμα, σε ολόκληρη την πλευρά ή στο τέλος του ελεύθερου άκρου. Η κατάσταση επηρεάζει κυρίως την εξωτερική πλευρά του μεγάλου δαχτύλου αλλά συχνά συναντάμε το πρόβλημα και στις δυο πλευρές του μεγάλου δαχτύλου ή [...]